Mathematics Club

The bi-weekly mathematics club features a talk which requires no prior knowledge of the concepts discussed. The talks are usually given by members of the department or visitors. The talks are accessible to third year undergraduates and graduate students.

The mathematics club takes place on Tuesdays, 12:15 in room 614, 6’th floor of the Science and Education Building. For further details, please contact the club organizer, Vladimir Hinich.

מועדון מתמטי : רפאל יוסטר “על צביעות של המישור ואקסיומת הבחירה” ביום שלישי, 11 בדצמבר, 2018 בשעה 12:10

ההרצאה הבאה של המועדון המתמטי לסמסטר זה תתקיים ביום שלישי, 11 בדצמבר בשעה 12:10 בחדר החוג למתמטיקה חדר 614  בקומה 6 של בניין לחינוך ומדעים פרופ’ רפאל יוסטר (החוג למתמטיקה, אוניברסיטת חיפה) ירצה על המודל המתמטי על צביעות של המישור ואקסיומת הבחירה נתבון בגרף שקבוצת…
Read more

מועדון מתמטי : אלי ברגר “המודל המתמטי של שאזאם” ביום שלישי, 13 בנובמבר, 2018 בשעה 12:10

ההרצאה הבאה של המועדון המתמטי לסמסטר זה תתקיים ביום שלישי, 13 בנובמבר בשעה 12:10 בחדר החוג למתמטיקה (חדר 614  בקומה 6 של בניין לחינוך ומדעים). פרופ’ אלי ברגר (החוג למתמטיקה, אוניברסיטת חיפה) ירצה על המודל המתמטי של שאזאם האפליקציה שאזאם היא אפליקציה פופולרית המסוגלת…
Read more

מועדון מתמטי : דוד בלנק “מיונים של משטחים” ביום שלישי, 23 באוקטובר, 2018 בשעה 12:10

  בחדר החוג למתמטיקה (חדר 614  בקומה 6 של בניין לחינוך ומדעים פרופ’ דוד בלנק (החוג למתמטיקה, אוניברסיטת חיפה) ירצה על מיונים של משטחים התבוננות בפני הארץ הובילה את האדם לפני אלפי שנים למושג האינטואיטיבי של משטח, שהוא בעצם מועמד אפשרי…
Read more

מועדון מתמטי ביום שלישי 15.12.2015 בשעה 12:10 מרצה: עמי ויסלטר (חיפה) נושא: גבולות שקיימים תמיד

מושג הגבול הוא המושג הבסיסי ביותר באנליזה. למרבה הצער, לא כל סדרה חסומה מתכנסת, למרות שקיימת לה תת-סדרה מתכנסת אחת לפחות. ישנם כלים מתמטיים המאפשרים להמציא לכל סדרה חסומה מעין “גבול” – לא במובן הרגיל, אלא במשמעות חלשה יותר. לרעיון…
Read more

מועדון מתמטי ביום שלישי 1.12.2015 בשעה 12:10 מרצה: יובל גינוסר (חיפה) נושא: סטטיסטיקת הספרות

בהנתן רשימה ארוכה דיה של נתונים, למשל אוכלוסיות כל מקומות הישוב בארץ, שטחי כל המדינות בעולם או מסת כל הכוכבים בגלקסיה, מהו הסיכוי למצוא סיפרה/ רצף ספרות נתון? ייתכן כי התשובה מפתיעה.

מועדון מתמטי ביום שלישי 17.11.2015 בשעה 12:10 מרצה: דוד בלנק (חיפה) נושא: מה בין הנדסת המישור להנדסת מכונות

ראשיתה של הגיאומטריה האוקלידית הקלאסית בניסיונות לפתור בעיות מעשיות של מדידת שטחים ואורכים, כפי שהשם (“מדידת הארץ”) מרמז. אנו נספר כיצד הנדסת המישור יכולה לשמש למטרות הנדסיות פשוטות, ובכלל זה לשרטט קו ישר .בעיה לא טריוויאלית, בהיעדר סרגל שמיהו כבר…
Read more

מועדון מתמטי ביום שלישי 3.11.2015 בשעה 12:10 מרצה: אור דונקלמן (חיפה) נושא: חיתוך יעיל בבעיות שריג

בהרצאה זו נראה כי ישנן מספר רב של בעיות שניתנות להצגה בצורת שריג, עובדה המאפשרת לפתור אותן תוך שימוש באלגוריתם חדש הנקרא חיתוך, אשר מאפשר המרה בין סיבוכיות זמן וזכרון (ומנצח את כל האלגוריתמים הקודמים לכך). דוגמא טיפוסית לבעיה היא…
Read more

מועדון מתמטי ביום שלישי 31.3.2015 בשעה 12:10 מרצה: רון אהרוני (טכניון) נושא: גדל והייזנברג נפגשים בבר

ביום שלישי 31.3.2015 בשעה 12:10 תינתן במועדון המתמטי הרצאתו של רון אהרוני שכותרתה גדל והייזנברג נפגשים בבר תקציר: רעיון המעגליות (התייחסות עצמית) מופיע במתמטיקה, וגם בהומור. בהרצאה נסביר כיצד הוא מופיע במתמטיקה ומדוע הוא מופיע בהומור.

Past talks

2014 Date Speaker Title 10/6 Eli Appleboim (Technion) A geographical riddle 13/5 Eitan Lapidot (Haifa) Herbert and the Hungarian Mathematician 22/4 Eli Berger (Haifa) Is the sum of all natural numbers minus 1 over 12 ? 1/4 Raphael Yuster (Haifa)…
Read more

Accessibility