מועדון מתמטי : אלי ברגר “המודל המתמטי של שאזאם” ביום שלישי, 13 בנובמבר, 2018 בשעה 12:10

ההרצאה הבאה של המועדון המתמטי לסמסטר זה תתקיים

ביום שלישי, 13 בנובמבר בשעה 12:10

בחדר החוג למתמטיקה (חדר 614  בקומה 6 של בניין לחינוך ומדעים).

פרופ’ אלי ברגר

(החוג למתמטיקה, אוניברסיטת חיפה)

ירצה על

המודל המתמטי

של שאזאם

האפליקציה שאזאם היא אפליקציה פופולרית המסוגלת לזהות שיר המתנגן ברקע. חוזקה של האפליקציה הוא ביכולתה לזהות שיר גם מתוך שניות ספורות מתוכו וגם בתנאים של רעשי רקע. בהרצאה אדבר על המודל המתמטי המאפשר לבצע את הפלא הזה. ההרצאה מבוססת בין השאר על כתבה של שי ויבורסקי שהתפרסמה באתר “מדע גדול בקטנה”

Accessibility