מועדון מתמטי ביום שלישי 31.3.2015 בשעה 12:10 מרצה: רון אהרוני (טכניון) נושא: גדל והייזנברג נפגשים בבר

ביום שלישי 31.3.2015 בשעה 12:10 תינתן במועדון
המתמטי הרצאתו של

רון אהרוני

שכותרתה

גדל והייזנברג נפגשים בבר

תקציר:
רעיון המעגליות (התייחסות עצמית) מופיע
במתמטיקה, וגם בהומור. בהרצאה נסביר כיצד
הוא מופיע במתמטיקה ומדוע הוא מופיע
בהומור.

Accessibility