מזכירות החוג

מזכירות החוג ממוקמת בחדר 652 בקומה השישית של בניין חינוך ומדעים.

עוזרת מנהלית לראש החוג:

גב’ מיכל עדה-פורטנוב       mportnov@univ.haifa.ac.il

מזכירה:

גב’ נור מלאק        nmallak@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240699

פקס:   04-8240024

Accessibility