מועדון מתמטי ביום שלישי 1.12.2015 בשעה 12:10 מרצה: יובל גינוסר (חיפה) נושא: סטטיסטיקת הספרות

בהנתן רשימה ארוכה דיה של נתונים, למשל

אוכלוסיות כל מקומות הישוב בארץ, שטחי כל

המדינות בעולם או מסת כל הכוכבים בגלקסיה, מהו הסיכוי למצוא סיפרה/ רצף ספרות נתון?

ייתכן כי התשובה מפתיעה.

Accessibility