סדרת הרצאות מיוחדות במתמטיקה

מאז שנת 2000, ומדי שנה, מוזמן על ידי החוג אחד מהמתמטיקאים המובילים בעולם על מנת לתת סדרה של שלוש הרצאות מיוחדות במתמטיקה.

2024 – Professor Shmuel Weinberger  (University of Chicago)

 The Geometry of Nonlinear Function Spaces

רשימת מרצים בשנים קודמות

 • 2000 Prof. Pierre Cartier (Inst. Hautes Etudes Scientifiques)
 • 2001 Prof. David Kazhdan (Harvard University)
 • 2002 Prof. Shlomo Sternberg (Harvard University)
 • 2003 Prof. Joseph Bernstein (Tel-Aviv University)
 • 2004 Prof. Hillel Furstenberg (Hebrew University)
 • 2005 Prof. Peter Sarnak (New York University)
 • 2006 Prof. Yitzhak Katznelson (Stanford University)
 • 2008 Prof. Mathhias Kreck (University of Bonn)
 • 2009 Prof. Bela Bollobas (Cambridge University)
 • 2010 Prof. Efim Zelmanov (UC San Diego)
 • 2011 Prof. Vladimir Voevodsky (IAS)
 • 2012 Prof. Alan Weinstein (UC Berkeley)
 • 2013 Prof. Peter Teichner (Max Planck & UC Berkeley)
 • 2014 Prof. Endre Szemeredi (Rutgers University)
 • 2015 Prof. Yakov Sinai (Princeton University)
 • 2016 Prof. Claire Voisin (Universite de Paris VI & Ecole Polytechnique)
 • 2017 Prof. John Morgan (State University of New York at Stony Brook)
 • 2018 Prof. Barry Simon (California Institute of Technology)
 • 2019 Prof. Phillip Griffiths (Institute for Advanced Study)
 • 2021 Prof. Maxim Kontsevich (IHES)
 • 2022 Prof. Mikhail Kapranov (University of Tokyo)
 • 2023 Prof. Ieke Moerdijk (University of Utrecht)
 • 2024 Prof. Shmuel Weinberger (University of Chicago)

סדרת הרצאות מיוחדות במתמטיקה ובמדעי המחשב

במשותף עם מכון קיסריה והחוג למדעי המחשב, מארח החוג מדי שנה סדרת הרצאות מיוחדות במתמטיקה ובמדעי המחשב.

 • 2006 Prof. Richard Stanley (MIT)
 • 2007 Prof. Avi Wigderson (IAS)
 • 2008 Prof. Hendrik Lenstra (Leiden)
 • 2009 Prof. Joel Spencer (Courant Institute)
 • 2010 Prof. Gregory Chaitin (IBM T.J. Watson)
 • 2011 Prof. Daniel Spielman (Yale)
 • 2013 Prof. Piotr Indyk (MIT)
 • 2015 Prof. Yuri Gurevich (Microsoft Research)
Accessibility