התוכנית למצויינות

החוג מפעיל תכנית לימודים למצוינות לתואר ”בוגר במדעים במתמטיקה” (Honors Program). הקבלה לתכנית זו תהיה בסוף הסמסטר הראשון של הלימודים ללימודי התלמיד, לפי הצטיינות בלימודי הסמסטר הראשון של הלימודים וראיון אישי עם ועדת קבלה. לתכנית מתקבלים עד חמישה עשר תלמידים שממוצע ציוניהם 85 לפחות. תלמיד המסיים את לימודיו לפי התכנית למצוינות יקבל ספח מתאים לתעודת הבוגר שלו.

התכנית למצוינות מורכבת מלימודים הניתנים לכלל הסטודנטים בחוג ולימודים המיוחדים לתכנית, לפי הפירוט שלהלן:

  • קבוצות תירגול ייחודיות לתכנית זו בשני מקצועות חובה.
  • קורסים ייעודיים של 2 שש”ס כל אחד בשנה ב’.
  • קורסים ייעודיים נוספים בשנה ג’.
  • השתתפות חובה במועדון המתמטי.

לצורך הלימודים המיוחדים לעיל ייהנו הסטודנטים מגמישות מסויימת ביחס לקורסי החובה (באישור מרכז התכנית). התלמידים בתכנית למצויינות יידרשו לשמור על ממוצע ציונים גבוה (85 ומעלה) במהלך לימודיהם.

Accessibility