מועדון מתמטי : דוד בלנק “מיונים של משטחים” ביום שלישי, 23 באוקטובר, 2018 בשעה 12:10

 

בחדר החוג למתמטיקה (חדר 614  בקומה 6 של בניין לחינוך ומדעים

פרופ’ דוד בלנק

(החוג למתמטיקה, אוניברסיטת חיפה)

ירצה על

מיונים של משטחים

התבוננות בפני הארץ הובילה את האדם לפני אלפי שנים למושג האינטואיטיבי של משטח, שהוא בעצם מועמד אפשרי לצורה הגלובאלית של הארץ (מישור, עיגול, פני כדור, וכדומה).  במאה ה-19 הגיעו ברנהרד רימן ואחרים להגדרה מתמטית של מושג זה, ומכאן למיון של כל המשטחים האפשריים. מסתבר שיש מספר מיונים אפשריים כאלה, התלויים כל אחד בכמות המידע הגיאומטרי שמעניינת אותנו.

אנו נציג את המיון הטופולוגי, הקומבינטורי, והדיפרנציאלי, ונזכיר גם את המיונים הגיאומטריים והאנליטיים. לא נדרש רקע מיוחד להבנת עיקר הדברים.

Accessibility