לימודי תואר שני .M.Sc

החוג למתמטיקה מציע תוכניות לימודים מצויינות לקראת תואר שני במתמטיקה, במתמטיקה ומדעי המחשב, ובמתמטיקה וחינוך. בכל אחת מהתוכניות שני מסלולים אפשריים: מסלול מחקרי עם תזה, ומסלול ללא תזה. במסלול המחקרי על התלמיד לכתוב תזה מחקרית המבוססת על מחקר שנעשה תחת הנחייתו של חבר סגל בכיר בחוג. במסלול ללא תזה מספר הקורסים המתקדמים רב יותר, ועל התלמיד לעמוד בבחינת גמר.

תוכניות לימודים לתואר שני .M.Sc המוצעות על ידי החוג למתמטיקה

  • תואר שני .M.Sc במתמטיקה – עם תזה
  • תואר שני .M.Sc במתמטיקה עם מדעי המחשב – עם תזה
  • תואר שני .M.Sc במתמטיקה – ללא תזה
  • תואר שני .M.Sc במתמטיקה עם מדעי המחשב – ללא תזה

הקישורים הבאים מובילים למידע שימושי לתלמידים המתעתדים ללמוד תואר שני:

Accessibility