חברי סגל בכיר – אמריטוס

חברי סגל בכיר – אמריטוס

שם דוא”ל טלפון חדר תחום מחקר
פרופ’ שושנה אברמוביץ’ abramos@math 8240166 617 משוואות דיפרנציאליות רגילות
פרופ’ יונתן ארזי jarazy@math 8288406 622 אנליזה פונקציונלית, תורת האופרטורים
פרופ’ עמירם בראון abraun@math 8249178 609 חוגים לא קומוטטיביים
פרופ’ יונתן גולן Js.golan@gmail.com חוגים למחצה, חוגים לא קומוטטיביים
פרופ’ ויקטור הרניק harnik@math 8240163 622 לוגיקה מתמטית
פרופ’ יצחק וייט weit@math 8240157 609 אנליזה הרמונית
פרופ’ איזו וייסמן vaisman@math 8240160 622 גיאומטריה דיפרנציאלית, יריעות סימפלקטיות
פרופ’ לאוניד זלנקו zelenko@math 8288422 624 אנליזה פונקציונלית, אנליזת פורייה
פרופ’ יאיר צנזור yair@math 8240837 617 אופטימיזציה, אנליזה קמורה
פרופ’ אלכסנדר קוז’בניקוב kogevn@math 8240839 609 אופרטורים דיפרנציאליים ופסבדו-דיפרנציאליים
פרופ’ ולדימיר רובנסקי rovenski@math 8288422 624 גיאומטריה דיפרנציאלית, תת-יריעות, עיצוב גיאומטרי
פרופ’ משה רויטמן mroitman@math 8240353 623 תורת החוגים הקומוטטיביים
פרופ’ שלמה רייזנר reisner@math 8288405 623 אנליזה פונקציונלית, תורת הקמירות

* יש להוסיף haifa.ac.il לקידומות הדואר האלקטרוני החלקיות

Accessibility