מועדון מתמטי ביום שלישי 17.11.2015 בשעה 12:10 מרצה: דוד בלנק (חיפה) נושא: מה בין הנדסת המישור להנדסת מכונות

ראשיתה של הגיאומטריה האוקלידית הקלאסית
בניסיונות לפתור בעיות מעשיות של מדידת
שטחים ואורכים, כפי שהשם (“מדידת הארץ”)
מרמז. אנו נספר כיצד הנדסת המישור יכולה
לשמש למטרות הנדסיות פשוטות, ובכלל זה
לשרטט קו ישר .בעיה לא טריוויאלית, בהיעדר
סרגל שמיהו כבר ייצר בעזרת קו ישר נתון

Accessibility