Author Archive: raphy

מועדון מתמטי ביום שלישי 3.11.2015 בשעה 12:10 מרצה: אור דונקלמן (חיפה) נושא: חיתוך יעיל בבעיות שריג

בהרצאה זו נראה כי ישנן מספר רב של בעיות שניתנות להצגה בצורת שריג, עובדה המאפשרת לפתור אותן תוך שימוש באלגוריתם חדש הנקרא חיתוך, אשר מאפשר המרה בין סיבוכיות זמן וזכרון (ומנצח את כל האלגוריתמים הקודמים לכך). דוגמא טיפוסית לבעיה היא…
Read more

Accessibility