ערעורים

במסגרת שירות סריקת מחברות בחינות לבחינות שאינן אמריקאיות ניתן לצפות במחברת הסרוקה לאחר בדיקתה ולאחר פרסום הציונים באמצעות פורטל הסטודנטים:

בדף הבית של האוניברסיטה לחיצה על לשונית סטודנטים > לחיצה על מידע ושירותים > (כניסה לחשבון האישי בפורטל) בחירה ב לוח בחינות אישי.

צפייה ראשונה של מחברת בחינה תחוייב בתשלום של 5 ₪ שייגבו באמצעות שכ”ל (גם אם יש יותר ממחברת אחת באותה בחינה).

ערעור על ציון בבחינה שנסרקה: ערעור על ציוני בחינות שנסרקו, יתבצע באמצעות פורטל הסטודנטים על גבי טופס ממוחשב. להסבר נוסף יש להקיש על הגשת ערעור על ציון בבחינה סרוקה. להסבר על אופן הגשת ערעור בפורטל יש להקיש על מדריך לסטודנט – הגשת ערעור בפורטל.

ערעור בבחינה שלא נסרקה: הגשת הערעור תתבצע על ידי טופס ערעור והטופס יישלח למזכירות החוג באחת מהדרכים הבאות:

  • מייל: mathsec@univ.haifa.ac.il
  • פקס: 048240024. לאחר שליחת הפקס חובה להתקשר ולוודא שטופס הערעור התקבל במזכירות החוג.

בהצלחה בבחינות !

צוות מזכירות החוג למתמטיקה

Accessibility