מידע למועמד לתואר ראשון

החוג למתמטיקה מציע מגוון תוכניות לימוד מצויינות לתואר ראשון במתמטיקה ובמתמטיקה עם לימודי מחשב.

תלמידים יכולים לקחת תוכנית חד חוגית או דו חוגית. בתוכניות החד חוגיות הלימודים בתחום הנלמד מעמיקים יותר. בתכנית הדו חוגת התלמיד לומד תוכנית בסיסית במתמטיקה, וחוג לימודים נוסף המוצע באוניברסיטה. ישנן מספר תוכניות דו חוגיות מיוחדות המתואמות עם חוגים אחרים.

תוכניות לתואר ראשון .B.Sc המוצעות על ידי החוג למתמטיקה:

  • .B.Sc במתמטיקה – חד חוגי
  • .B.Sc במתמטיקה עם לימודי מחשב – חד חוגי
  • .B.Sc במתמטיקה – דו חוגי
  • .B.Sc במתמטיקה – דו חוגי מתואמת עם החוג לכלכלה

הקישורים הבאים מובילים למידע שימושי למועמדים לתואר ראשון:

Accessibility