החוג למתמטיקה מרכין ראשו בצער ובכאב עם מותו של חברנו פרופ’ (אמריטוס) גדי מורן ז”ל

החוג למתמטיקה
מרכין ראשו בצער ובכאב
עם מותו של חברנו
פרופ’ (אמריטוס) גדי מורן ז”ל
ומשתתף בצער המשפחה
ההלוויה תתקיים ביום ב’, כ”ג בטבת תשע”ו, 4 בינואר 2016 , בשעה 14:00
בבית העלמין בקיבוץ יגור
השבעה: בבית משפחת מורן, רח’ בירם 1, דירה 21, קומה 6, חיפה
Accessibility