Author Archive: raphy

מועדון מתמטי ביום שלישי 15.12.2015 בשעה 12:10 מרצה: עמי ויסלטר (חיפה) נושא: גבולות שקיימים תמיד

מושג הגבול הוא המושג הבסיסי ביותר באנליזה. למרבה הצער, לא כל סדרה חסומה מתכנסת, למרות שקיימת לה תת-סדרה מתכנסת אחת לפחות. ישנם כלים מתמטיים המאפשרים להמציא לכל סדרה חסומה מעין “גבול” – לא במובן הרגיל, אלא במשמעות חלשה יותר. לרעיון…
Read more

מועדון מתמטי ביום שלישי 1.12.2015 בשעה 12:10 מרצה: יובל גינוסר (חיפה) נושא: סטטיסטיקת הספרות

בהנתן רשימה ארוכה דיה של נתונים, למשל אוכלוסיות כל מקומות הישוב בארץ, שטחי כל המדינות בעולם או מסת כל הכוכבים בגלקסיה, מהו הסיכוי למצוא סיפרה/ רצף ספרות נתון? ייתכן כי התשובה מפתיעה.

Accessibility