Author Archive: raphy

מועדון מתמטי ביום שלישי 15.12.2015 בשעה 12:10 מרצה: עמי ויסלטר (חיפה) נושא: גבולות שקיימים תמיד

מושג הגבול הוא המושג הבסיסי ביותר באנליזה. למרבה הצער, לא כל סדרה חסומה מתכנסת, למרות שקיימת לה תת-סדרה מתכנסת אחת לפחות. ישנם כלים מתמטיים המאפשרים להמציא לכל סדרה חסומה מעין “גבול” – לא במובן הרגיל, אלא במשמעות חלשה יותר. לרעיון…
Read more

מועדון מתמטי ביום שלישי 1.12.2015 בשעה 12:10 מרצה: יובל גינוסר (חיפה) נושא: סטטיסטיקת הספרות

בהנתן רשימה ארוכה דיה של נתונים, למשל אוכלוסיות כל מקומות הישוב בארץ, שטחי כל המדינות בעולם או מסת כל הכוכבים בגלקסיה, מהו הסיכוי למצוא סיפרה/ רצף ספרות נתון? ייתכן כי התשובה מפתיעה.

מועדון מתמטי ביום שלישי 17.11.2015 בשעה 12:10 מרצה: דוד בלנק (חיפה) נושא: מה בין הנדסת המישור להנדסת מכונות

ראשיתה של הגיאומטריה האוקלידית הקלאסית בניסיונות לפתור בעיות מעשיות של מדידת שטחים ואורכים, כפי שהשם (“מדידת הארץ”) מרמז. אנו נספר כיצד הנדסת המישור יכולה לשמש למטרות הנדסיות פשוטות, ובכלל זה לשרטט קו ישר .בעיה לא טריוויאלית, בהיעדר סרגל שמיהו כבר…
Read more

מועדון מתמטי ביום שלישי 3.11.2015 בשעה 12:10 מרצה: אור דונקלמן (חיפה) נושא: חיתוך יעיל בבעיות שריג

בהרצאה זו נראה כי ישנן מספר רב של בעיות שניתנות להצגה בצורת שריג, עובדה המאפשרת לפתור אותן תוך שימוש באלגוריתם חדש הנקרא חיתוך, אשר מאפשר המרה בין סיבוכיות זמן וזכרון (ומנצח את כל האלגוריתמים הקודמים לכך). דוגמא טיפוסית לבעיה היא…
Read more

Accessibility