Author Archive: raphy

אזכרה לפרופ’ גדי מורן ב- 19.2.2016

אזכרה לגדי מורן ביום שישי ה 19 לפברואר 2016 תתקיים בקיבוץ יגור אזכרה לגדי מורן 12:00 התכנסות בבית הקברות בשעה לאחר מכן נעבור למועדון בית בר יהודה לספר עליו ולהיזכר בו. יוגש כיבוד קל נא ראו הזמנה זו כאישית

החוג למתמטיקה מרכין ראשו בצער ובכאב עם מותו של חברנו פרופ’ (אמריטוס) גדי מורן ז”ל

החוג למתמטיקה מרכין ראשו בצער ובכאב עם מותו של חברנו פרופ’ (אמריטוס) גדי מורן ז”ל ומשתתף בצער המשפחה ההלוויה תתקיים ביום ב’, כ”ג בטבת תשע”ו, 4 בינואר 2016 , בשעה 14:00 בבית העלמין בקיבוץ יגור השבעה: בבית משפחת מורן, רח’…
Read more

Accessibility